Karate Print E-mail

De grondlegger van het realistische Full- Contactkarate  KYOKUSHINKAI  is:

MAS. OYAMA 1923-1994.


WAT IS KARATE ?

Karate is een systeem van ongewapende zelfverdediging waarbij gebruik wordt gemaakt van de wapens die de mens van nature heeft meegekregen, zoals handen, voeten, armen en benen. De twee vormen zoals het karate heden ten dage wordt beoefend zijn:   

  • Karate als Zelfverdediging.
  • Karate als Sportbeoefening

DE OORSPRONG

Het begrip karate komt van: Vechtkunst met de ‘lege hand’. De geschiedenis van het karate begon lang geleden in India. Via China (Saolin-Szue) kwam het via de leermeester Kuskanku in 1761 terecht op de Ryu-Kyu-eilanden. Hij verbaasde het publiek met zijn effectieve boks- en worsteltechnieken. Men noemde het ‘T’ang-Shu’. (Chinese hand). Later werden ook de namen als Ti, Te, Tode, Tuti, T’ang-Te of Okinawa-Te gebruikt. Tot ca. 1903 werd deze vechtkunst in het geheim beoefend. Itosu Yatsusane 1832-1915 was de leermeester van Funagoshi Gichin. Ook studeerde Funagoshi op Okinawa bij Azato en Matsumara. Na de dood van Itosu reisde Funagoshi in 1916 naar Japan. In het voorjaar van 1917 demonstreerde hij daar in Kyoto het “karate’. Het was slechts een uitleg waarbij hij maar één kata(loopvorm) liet zien. Waarschijnlijk was dit een ‘hogere’ kata want het maakte daar nogal indruk op de toeschouwers. Op aandringen van de plaatselijke autoriteiten vestigde Funagoshi zich in 1922 voorgoed in Japan. Vanaf dat moment verbreidde hij daar het karate. Funagoshi mag dan de herontdekker van het karate worden genoemd, Itosu is zonder enige twijfel de grondlegger van het karate in alle vormen zoals wij dit tegenwoordig kennen. Pas in 1932 werd de Chinese naam ‘T’ang-Shu’ onder druk van de nieuwe Japanse leermeesters veranderd in de Japanse naam ‘Karate’ (Kara=leeg, Te=hand). De werkelijke betekenis luidt:

"Jezelf verliezen, teneinde gemoedsrust te verkrijgen”.
  


MASUTATSU  O Y A M A


De Koreaan Mas. Oyama is de vinder van het Kyokushinkarate. In 1935 kwam hij naar Japan en zijn geboortenaam was Chee-Hyong-I. Hij heeft naast boksen, Shaolin-Chi’uan-fa en Judo, vechtkunsten gestudeerd bij Mr. Yi, Funagoshi, Sawai en So-Nei-Chu.

Zijn studie bracht hem er toe zich voor 14 maanden in de bergen terug te trekken. Hij was ontevreden en vond dat je in de beoefening van het vechten niet moest doen alsof, maar realistisch. Zwemmen kun je ook niet op het droge leren. Je moet hiervoor écht het water in!

Hij trainde en mediteerde er onafgebroken en leefde daar van wat de natuur hem gaf. Door vreemde elementen te verweven met de traditionele en moderne systemen, maakte hij er een bijzonder sterke, functionele en effectieve stijl van. In 1947 keerde hij terug en deed mee aan de 1e Wereldkampioenschappen. Na een aantal moordende partijen werd het duidelijk. Niemand kon van hem winnen. Sommigen durfden niet meer en trokken zich voortijdig terug. In 1949 vertrok hij opnieuw voor 1,5 jaar naar de bergen. Daar kreeg hij de volledige controle over lichaam en geest. Het Kyokushin karate werd geboren…. In 1953 opende hij in Tokyo zijn eerste Dojo. Wil je meer weten over Sosai OYAMA? Klik dan hier.

 
 

 

KANCHO MATSUI

Shokei (Akiyoshi) Matsui begon met Kyokushin Karate toen hij 13 jaar was. Akiyoshi is de naam die Mas. Oyama hem gaf. Zijn voornaam is Akira. In 1980 werd hij vierde in de 12e All Japan Open Karate Kampioenschappen. Hij was toen nog maar 17 jaar. Kort daarna werd hij Chief Instructor van de Internationale Kyokushin Headquarters School , " Honbu " Dojo in Tokyo , Japan. Zowel in 1981 als in 1982, behaalde hij de 3e plaats in de All Japan Open Karate Kampioenschappen en werd een jaar later 8e. Hij verdiende wereldwijde erkenning en bewondering voor zijn geweldige geestdrift , kracht en vastberadenheid toen hij in 1984 een 3e plaats behaalde op het  3e Open World Karate Tournament. In 1985 en 1986 werd hij 1e op de All Japan kampioenschappen. Meteen daarna voltooide hij met succes de ultieme Kyokushin uitdaging, de 100 man kumite. In Japan werd hij bekend als een ongeëvenaarde genie. In 1987 werd hij de jongste Wereldkampioen ooit. In mei 1992 , opende hij zijn eigen school in Asakusa - Tokyo en werd later door   Sosai Mas Oyama tot Branch Chief benoemd.


Kancho Matsui mei 2015

Op 26 april 1994 , overleed de oprichter van het Kyokushinkarate Sosai Mas Oyama. Op zijn sterfbed benoemde  hij ten overstaan van getuigen Matsui Akira tot zijn opvolger waardoor het directeurschap van de wereldwijde organisatie op hem over ging. Hij werd de Directeur/Voorzitter (Kancho).

Dit ging ongeveer 1 jaar goed, totdat enkelen, kennelijk teleurgesteld dat zij niet genoemd werden, twijfel begonnen te zaaien. En steeds meer volgden door zichzelf nu tot leider uit te roepen. Het resultaat was een enorme organisatorische ophef en chaotische verdeling binnen de Kyokushin-wereld. Vele rechtszaken waren het gevolg. Men voerde vele redenen aan, waaronder zijn jonge leeftijd (31-32) of zijn niet democratisch handelen. Maar de stellige indruk heerst ook dat de Japanners geen Koreaan als leider wilden. Kancho Matsui is van Koreaanse afkomst en Oyama zelf was ook een Koreaan. De procederende Japanners zullen het nooit toegeven maar buiten Japan zijn velen er van overtuigd dat dit mede een etnisch, dus een racistisch probleem was en nog steeds is. De versplintering van Oyama's organisatie (IKO) werd een feit. Velen ervaren het als bijzonder hypocriet dat de ontstane splinterpartijen 1 x per jaar in april bij het graf van Sosai Oyama huilie-huilie komen doen en tegelijkertijd zijn laatste wens niet respecteren...

Als directeur en voorzitter van het IKO Kyokushinkaikan , heeft Kancho Shokei Matsui talrijke baanbrekende Martial arts-evenementen aan de wereld gepresenteerd. De "Karate World Cup", de "Karate Team Kampioenschappen", de "Women's World Karate Kampioenschappen", de " Karate Categorie Gewichts  Kampioenschappen ", de " International Senior Karate Kampioenschappen", de " Internationale Kata Kampioenschappen" en de " Internationale Jeugd Karate Kampioenschappen", waaraan bijna 2000 deelnemers 5-17 jaar uit de hele wereld aan deelnemen.

Deze activiteiten zijn een aanvulling op de voortzetting van de erfenis van Mas Oyama. Eens in de vier jaren is er het  World Open Karate Tournament. Dit is uitgegroeid tot het de grootste, meest gerespecteerde en gerenommeerde Martial Arts evenement ter wereld.

Ondanks de versplintering  is de International Karate Organization nog steeds de grootste ter wereld. Miljoenen leden in 125 landen. Elk jaar reizen er Japanse instructeurs over de gehele wereld om het karate te onderwijzen en eenduidigheid van het systeem te waarborgen.


Executive Advisor
& Intern.
Committee Chairman    
                 INTERNATIONAL COMMITTEE MEMBERSKARATESCHOOL HIKARI
Bergen op Zoom en Hoogerheide


光道場オランダ
GOSSE MEERSTRA 4e DAN:

“Oorspronkelijk is het Kyokushinkarate geen sport maar Budo-karate of karate-jitsu. Daarom is het als de zelfverdedigingsmethode uitermate geschikt voor mannen, vrouwen, meiden en jongens. Ons karate staat over de gehele wereld bekend als: “The Strongest Karate of the World”. Ik leerde tijdens mijn vele trainingen in Japan dat de trainingen al meteen praktijkgericht zijn. Tijdens de trainingen wordt je al meteen met de neus op de feiten gedrukt. Aan ‘mooie technieken of gelikte praatjes’ van je leraar heb je niets als je jezelf op straat moet verdedigen tegen een ruziezoeker die écht begint te vechten. Voor de beginnende student is er natuurlijk aanpassing in vorming en de lessen. Eérst moet de basis worden aangeleerd. In Japan zijn daar uitstekende methoden voor ontwikkeld en in Bergen op Zoom en Hoogerheide gebruiken wij deze nu ook. Deze methode blijkt voor iedereen geschikt, ongeacht leeftijd! Je gaat van ons leren wat doorzetten écht betekent. Dat ongemak niet betekent opgeven, maar een kans is om  door te groeien naar wilskracht en volharding, óók in het maatschappelijk leven!” 


KARATE ALS SPORT

In het karate komen veel vormen voor zoals lopen, rennen, springen enz. Het blijkt een prima training/ontwikkeling voor lichaam en geest met de eigen discipline en zelfsturing als kernbegrip. Het is vorming van de bovenste plank. In sportvorm bv. wedstrijden, schept het voor de sporter ook de kans om zijn/haar prestaties met anderen te kunnen meten. Elk jaar organiseren wij het Zomerkamp. Veel deelnemers, de meeste recreatief, uit vele landen komen elk jaar weer om hieraan enthousiast deel te nemen en de officiële examens te doen.
 

ENORME NAAM

Door de jaren heen heeft karateschool HIKARI een respectabele ervaring opgebouwd op het  gebied van karatetrainingen in het algemeen, jeugsspecialisatie, wedstrijd -en recreatieve  trainingen, samenwerking en begeleiding op maat. De resultaten overtreffen altijd de doelstellingen en verwachtingen van de karatestudent. Karateschool Hikari is in Nederland al bijna 35 jaren(!) een begrip. Vele studenten behaalden hun zwarte band karate. Maurice Brouwer, Corne Claesen, Jurgen van den Heuvel, Frank Seitzinger, Leo Goossens, Eric van den Boom, Leo Elzakkers, Lilian Mungra en Roel Oskam om er maar een paar te noemen, maakten furore in het buitenland waaronder Japan. Bert van der Zee en Henk Bothoff behaalden hun zwarte band en begonnen met succes de karatevereniging  “Ashigaru” in Steenbergen. Lee Tsouli behaalde eveneens de zwarte band en begon zelf een groep onder een van de vele splinterpartijen.

Deelname aan wedstrijden onder HIKARI is niet verplicht maar degenen die dit wel willen zijn bij HIKARI aan een goed adres. Samen met de student wordt een haalbaar plan van aanpak gemaakt waardoor het succes binnen handbereik komt te liggen. De kracht van HIKARI is vooral dat de leraren onderwijsbevoegd zijn om lessen te geven. Niet onbelangrijk omdat dit keurmerk bij ons garant staat voor verantwoorde omgang met kinderen en een gedegen opleiding naar de zwarte band karate.


    WAARSCHUWING   

De namen “Mas. Oyama en Kyokushinkai” worden misbruikt door charlatans die het zelf nooit hebben beoefend of volgehouden. Niet bij Shihan Bluming en niet bij Shihan Hollander. Zij kunnen niet laten zien wat zij prediken. Zij proberen te scoren op gezelligheid en mooie praatjes maar uiteindelijk leidt dit tot een grote teleurstelling en een valse veiligheid. Laat je niet beetnemen of misleiden maar informeer naar de achtergrond en van je leraar in het Kyokushinkarate. 

En tegen al die anderen die ooit bij de enige 'IKO-Kyokushinkaikan' behoorden -groot of klein in getale- zeggen wij met oprechte vriendelijkheid gemeend: "Wat maakt het toch zo moeilijk om weer naar huis terug te keren en weer vanuit je hart het echte 'OSU' te willen zeggen zoals je vroeger was? Kun je zélf dan niet meer denken? Helaas ben je dan geworden wat Sosai Oyama nooit zou hebben gewild".


 
JEUGDKARATE HIKARI

1. Karateschool HIKARI investeert in de jeugd. Dit zijn alle jongens en meisjes tot 14 jaar. Met de jeugd-gespecialiseerde  karateleraren bereiken we goede resultaten. Kinderen die hyperactief of driftig zijn worden op den duur veel rustiger, zelfbewuster en egoïsme verdwijnt. Bij teruggetrokken en verlegen kinderen wordt spontaniteit geprikkeld. Positieve houdingsaspecten en fatsoenlijke assertiviteit worden doorlopend ontwikkeld.  Pesten en vechten doe je niet op straat en/of op school. Terugvechten wel, maar alleen als het echt niet anders kan. Naast de voor kinderen aangepaste karatelessen wordt er ook in elke les ca. 10 min. aandacht gegeven aan leuke slimme spelvormen. Hierin worden de kinderen ongemerkt persoonlijk door maatwerk geschoold op samenwerking en nog beter kennismaken met anderen. Zo worden kinderen zich bewust van het feit dat je samen vaak meer kunt bereiken dan alleen.


2. Karateschool HIKARI kent als eerste(!) in Nederland voor de jeugd t/m 14 jr. ook 1 maal per jaar een schoolrapport, net als in het regulier onderwijs. Hierdoor krijgen de ouders/verzorgers een beter inzicht in de vorderingen en uitdagingen van hun kind. Naast de feedback op het gebied van karate en zelfverdediging staan gedrag, fatsoen, houdingsaspecten en de omgang met anderen centraal.


3. Binnen het reguliere basisonderwijs moeten kinderen wel eens een spreekbeurt geven. Karateschool Hikari heeft voor de verschillende leeftijd -en groepsniveau's op deze websites voldoende materiaal voor spreekbeurten als die over karate gaan. Natuurlijk niet kant-en-klaar want de kinderen moeten worden geprikkeld zelf een aantal zaken uit te zoeken. En als er behoefte aan is kunnen wij voor zo'n spreekbeurt zeker coachende zoektips geven.
4. Voor wat betreft wedstrijden neemt karateschool HIKARI in Nederland een wel heel bijzondere plaats in. Hoewel de karatejeugd van HIKARI soms wel aan wedstrijden meedoet is dit voor kinderen nooit een doel op zich. Karateschool HIKARI past ervoor om zich ten koste van de kinderen en ten behoeve van de eigen naam te profileren door kinderen te gebruiken en/of onder druk te zetten om toch aan wedstrijden mee te moeten doen. HIKARI is dus terughoudend in de deelname aan officiële wedstrijden. Kinderen moeten in een veilige leeromgeving en zonder spanningen kunnen oefenen. Zij moeten leren zich open en kwetsbaar maar ook assertief te kunnen opstellen. Door vragen te durven stellen, samen te werken en ook van elkaar te willen leren, ontwikkelen kinderen zich beter. Kinderen die het wel aankunnen en het leuk vinden om aan wedstrijden mee te doen, worden met een persoonlijk plan van aanpak begeleid. Zij worden doorontwikkeld en getraind om zich op wedstrijden te handhaven en goede resultaten te behalen. Ook hiermee wordt hun zelfvertrouwen bevestigd. Karate voor kinderen moet naast effectief en vormend, vooral erg leuk en inspirerend zijn. Hierdoor zullen kinderen binnen hun eigen leerstijl een beter leervermogen ontwikkelen en zich uiteindelijk -als ze er dan alleen voor staan- goed kunnen verdedigen als dat ooit echt moet.


KARATESCHOOL HIKARI
Bergen op Zoom en Hoogerheide

Ben je op zoek naar een veelzijdige en dynamische sport? Wil je verantwoord en competentiegericht Karate leren, andere mensen ontmoeten en erkende diploma’s halen? Dan is Karateschool HIKARI écht iets voor jou! Karateschool HIKARI is al bijna 30 jaren een begrip in Nederland en daarbuiten. Karateschool HIKARI is een sterke vereniging waar meiden en jongens heel goed leren vechten om zich te leren verdedigen. Bevoegd en Erkende leraren met specialisaties voor Jeugd, Wedstrijdkarate, Recreatief, Stokvechten en meer. Opleidingen naar Zwarte band Kyokushin-karate.  Discipline, doorzetten en vastberadenheid is het hart van het karate zoals dit door ons wordt uitgedragen. In je leven stel je doelen, bv. een baan, een huis of een muziekinstrument leren bespelen enz. De discipline om je doel te bereiken moet sterk zijn en wij kunnen je daarbij helpen! De grenzen in je leven creëer je immers zelf! Zij, die het geduld en de discipline kunnen opbrengen zullen meer bereiken dan hun oorspronkelijke doelen. En zij die uit zijn op snel succes, moeten wij teleurstellen.....”  
  

 

 
Next >